سیاست حفظ حریم خصوصی

با توسعه فضای ارتباطات و افزایش استفاده کاربران از اینترنت و وسایل ارتباط جمعی، حریم خصوصی کاربران تبدیل به یکی از مسائل مهم شده و نگرانی کاربران را بابت محفوظ ماندن اطلاعات شخصی مانند شماره همراه، نام و نام خانوادگی و ایمیل که جهت ثبت نام و وارد شدن به وب سایت  می‌باشد، به همراه دارد.

لازم به ذکر است که این موضوع برای ما اهمیت داشته و از این رو ما از سیاست حفط حریم خصوصی کاربران پیروی کرده‌ایم و تنها برخی از  همکاران بخش پشتیبانی به بعضی از اطلاعات شخصی شما مانند ایمیل دسترسی دارند، آن هم برای ارائه پشتیبانی بهتر و خدمات با کیفیت‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد. تمامی اطلاعات شخصی شما نزد ما محفوظ خواهد ماند و در اختیار افراد یا سازمان‌های دیگری قرار نخواهد گرفت.